این چوب ها معمولن بسیار خشک و محکم و کوتاه ساخته میشوند.
علت محکم بودن اونها وجود ماهی های بزرگ در دریاست و علت کوتاه بودن اون هم اینه که ماهیگیر نیاز به پرتابهای بلند نداره و طول زیاد چوب هنگام مبارزه با ماهی باعث لنگر شده و فشار زیادی به ماهیگیر میاره!!
حلقه های این چوب ها برعکس چوب های سبک های دیگه در بالای چوب قرار میگیره برای اینکه بتونه فشار بیشتری رو کنترل کند. این چوبها بیشتر برای ماهیگیری در روی قایق ساخته میشوند.

چو که برای ماهیگیری درساحل ساخته میشوند معمولا با این سبک از چوبها فرق دارند.