برخی از چوبهای ماهیگیری مانند تلسکوپ یا انتن باز و بسته میشوند !! به این صورت که تکه ها داخل هم حرکت میکنند و باعث میشه چوب هنگام حمل و نقل کوتاهتر باشه و براحتی حتی در یک کوله پشتی جا بشود!!
این چوبها براحتی قابل حمل و حتی ترمیم هستند ولی ازمعایب اونها هم میشه به عمر کوتاه اون اشاره کرد.

علت کوتاه بودن عمر اون هم شکستن یا ترک خوردن از قسمتهای اتصال تکه های اونه

برای طولانی شدن عمر این چوبها باید هنگام بستن چوب باید دقت کرد شن یا ذره ای میان تکه ها نباشه چون باعث خط افتادن های ریز و در نهایت شکستن چوب میشه

در نهایت توصیه میکنم اگر مشکل حمل و نقلچوب رو ندارید بهتره از چوبهای چند تکه استفاده کنید.