دیده بان حقوق حیوانات: کارشناسان زیست محیطی از شناسایی یک گونه بسیار کمیاب مارهای هندی موسوم به «مار کیوکری مرجان قرمز» یا «Red Coral kukri» در منطقه حفاظت شده «کاتارنیاگات» در استان «اوتار پرادش» هند خبر دادند.به گزارش سرویس محیط زیست خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، این فرصت استثنایی برای کشف گونه نامبرده از مارهای بومی هند نصیب یک متخصص جوان فعال محیط زیست شده است که به عنوان یکی از مسئولان سازمان غیردولتی «انجمن کاتارنیاگات» نیز فعالیت میکند.به گزارش پایگاه اینترنتی پیتیآی، این کارشناس جوان با استفاده از یک دوربین دید شبانه مادون قرمز موفق شد این مار را که پوست آن به رنگ نارنجی پررنگ است در حال خزیدن در نزدیکی یک گیاه نرم ساقه موسوم به «رانگوی» با چشمان خود مشاهده کند. خبر کشف این مار «کیوکری مرجان قرمز» بسیاری از کارشناسان حیات وحش، فعالان محیط زیست و مسئولان جنگلداری را به وجد آورده است.مدیر این منطقه حفاظت شده میگوید: کاتارنیاگات در واقع یکی از نواحی طبیعی تحت مراقبت است که تاکنون با کمترین میزان مداخلههای انسانی مواجه بوده و در نتیجه گونههای بومی آن از محیط زیست طبیعی مطلوبی برای رشد و پرورش بهرهمند هستند.