دیده بان حقوق حیوانات: مراسم عروسى در قشم یکى از پرشورترین و زیباترین رویدادهاى زندگى هر قشمى است. این مراسم سه شبانه روز با حضور اقوام عروس و داماد برگزار می شود.عکس: حامد جعفرنژاد