دیده بان حقوق حیوانات: منطقه کهندان به منطقه شکار ممنوع ارتقا می یابد مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم از ارتقای منطقه کهندان به منطقه شکار ممنوع خبر داد
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان قم، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم به همراه مسوولین و کار شناسان اداره کل از ارتفاعات و منطقه پیشنهادی شکار ممنوع کهندان در ناحیه غربی استان بازدید و پس از بررسی مشکلات زیست محیطی اهالی از جمله خسارات حاصل از حیوانات وحشی بخصوص گراز ، وضعیت و مطلوبیت زیستی این ناحیه را مورد ملاحظه و بررسی قرار داد.
محمود علی رکنی ارتقای منطقه کهندان به منطقه شکار ممنوع وارتقأ سطح حفاظتی آن در آینده نزدیک رااز مهم ترین اقدامات این اداره کل در سال جاری عنوان نمود.
به این ترتیب از ظرفیت های طبیعی منطقه بنحو مناسب در چارچوب حفاظت موثر و صیانت از ارزش های زیستی گام های اساسی برداشته خواهد شد