دیده بان حقوق حیوانات: در خرداد ماه گذشته ماموران اجرایی یگان حفاظت محیط زیست فارس تعدادی از متخلفین و مین به انفال و منابع ملی را دستگیر و تحویل مقامات قضایی دادند.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان فارس، در همین راستا مامورین گشت اجرایی محیط زیست در حوزه شهرستان های شیراز،کازرون،نورآباد ،لارستان ،فیروز آباد،پاسارگاد،داراب ،ارژن ،نی ریز ،فسا،سروستان،قیر،ارسنجان، خرامه،استهبان،مله گاله،اقلید، لامرد،موفق به دستگیری ۱۴۲متخلف شکارچی شدندکه با ۶۹ قبضه اسلحه ساچمه زنی و اسلحه گلوله زنی مبادرت به شکار نموده بودند.

از این متخلفان ۴راس لاشه بز وحشی،دو راس لاشه میش وحشی ،۳۰۰ قطعه ماهی ،۲۱۱قطعه پرنده وحشی شکار شده ،۲۰۲ پرنده زنده گیری شده و۳هزاربوته آنقوذه کشف و ضبط گردید. و متخلفین با تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
حسینعلی ابراهیمی کارنامی مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس گفت:بدون شک محیطبانان پرتلاش استان و ماموران اجرایی گارد حفاظت محیط زیست همواره بیدار بوده و در سنگر محیط زیست خدمت می کنند لذا با هوشیاری کامل تمامی مناطق تحت حفاظت و عرصه های محیط زیست مورد نظر جدی و آگاهانه قرار داده و بشدت با متخلفان و شکارچیان برخورد می شود.