دیده بان حقوق حیوانات:سفر نوروزی سه لاک پشت به رامسر ختم شد و دستبند نارنجی ها سه لاک پشت برکه ای که اسیر خودخواهی بشر شده بودند را به طبیعت بازگرداندند.
این لاک پشت ها که به دلیل سودجویی عده ای در بازار نوروزی خرید و فروش ماهی و حیوانات آبزی به تهران راه یافته بودند به صورت جداگانه تحویل یگان امداد و نجات شدند.
دو لاک پشت با لاک های شکسته توسط شهروندان تحویل یگان شده بودند که به مدت سه و شش ماه تحت درمان شکستگی لاک قرار گرفتند و پس از اصلاح وضعیت لاک آماده وداع با اسارت شدند.
لاک پشت سوم توسط سگ یکی از ساکنین شهرک اکباتان در میان چمن ها پیدا شده بود. این لاک پشت هم که احتمالا به دلیل عدم آگاهی از زیستگاهش در فضای سبز رها شده بود پس از معاینات لازم آماده بازگشت به طبیعت تشخیص داده شد.
لاک پشت ها که مسافت چند صد کیلومتری را به اجبار طی کرده بودند تا سودی اندک نصیب فردی سودجو کنند با سفری دیگر به شمال کشور بازگشتند. لاک پشت های خوش سرانجام برای رفع استرس سفر با خودرو دو روز دیگر نیز سختی اسارت را تحمل کردند تا در هوایی بارانی دوباره لذت شنای آزاد در یکی از رودخانه های نزدیک رامسر را تجربه کنند.
تصاویر این رهایی زیبا تقدیم می شود به عزیزانی که در بازگرداندن آزادی به سه لاک پشت مظلوم شریکند:
پیام شهابی،
امیر سبزی،
و …
دستبند نارنجی های عزیزی که دستبندشان به معنای تامین هزینه های تیمار، تغذیه، نگهداری و رهاسازی این لاک پشت های مظلوم است.

[/CENTER]