دیده بان حقوق حیوانات: معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست گفت: قفسهای گربه سانان در باغ وحش ارم شرایط نامناسبی دارد و باید به سرعت اصلاح شود.

علی اصغر محمدی فاضل در گفتگو با مهر افزود: بنابر بر گزارش کارشناسان و باز دیدی که شخصاً از باغ وحش ارم داشتم مکانهایی که گربه سانان مانند شیر و پلنگ در آن نگهداری می شوند اصلاً محل های مناسبی نیستند و باید ظرف یکی دو هفته اخیر اصلاح شوند.

به گفته وی، این قفس ها از نظر فضا به هیچ عنوان استاندارد نیستند و مساحتشان برای تعداد حیواناتی که در آنها نگهداری می شود بسیارکم است.

فاضل اظهار داشت: بر اساس تذکر هایی که به مسئولان باغ وحش داده شده قرار است با استفاده از الگوی موزه تنوع زیستی ظرف دو هفته آینده فضای فیزیکی این قفسها توسعه یابد.

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست تصریح کرد: همچنین جهتی ازقفسها که به سمت بازدید کنندگان است به جای حصارهای مشبک بایستی با شیشه های ضخیم که ضد ضربه هستند جایگزین شود.

وی در خصوص تغذیه گربه سانان در این باغ وحش گفت: باغ وحش ارم در این خصوص مشکل خاصی ندارد اگرچه بایستی تغییراتی برای بهبود تغذیه در دراز مدت انجام شود.
در سمت راست تصویر فوق نقشه کلی باغ وحش ارم را مشاهده می کنید و در سمت چپ این تصویر، مستطیل نارنجی کل فضای زیست گربه سانان بزرگ ارم است که با فضای مربوط به تک تک گونه های دیگر مقایسه شده. جالب است که فضای بازی کودکان ۳/۵ برابر، کشتارگاه الاغ ها ۲/۸ برابر، مانژ سوار کاری ۱/۴ برابر و فضای زیست شمپانزه ها برابر کل فضای اختصاص یافته به مجموع ۱۸ شیر، ۲ ببر، ۲ پلنگ و یک سیاه گوش است. ضریب سایر فضاها در کنار شکل قفس و نام گونه ساکن آن مشاهده می شود.