دیده بان حقوق حیوانات: مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: جریان رها شدن ۲ توله شیر و ۴ توله خرس در حال بررسی است و احضاریه به درب منزل مدیر فنی باغ وحش ارسال شده است.مهندس سید حسین آقامیری در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه خراسان درباره آخرین وضعیت رها شدن دو توله شیر و چهار توله خرس در مشهد، افزود: مدیرفنی باغ وحش قبول کرده است که توله شیرها و توله خرسها را به منزل خود برده است که به همین منظوراحضاریه به درب منزل وی ارسال شده است.
وی با بیان اینکه پرونده این موضوع به دادگاه ارسال شده است، تصریح کرد: وضعیت توله شیرها مراحل قانونی خود را طی میکند و بعد از مشخص شدن قاچاق بودن یا متعلق بودن آنها به باغ وحش، برخورد لازم صورت خواهد گرفت.