دیده بان حقوق حیوانات: خوردن، از مهمترین پارامترهای فرهنگ زندگی است که طی دهها سال به وجود میآید و اگر مضر و خطرناک هم تشخیص داده شود، به راحتی نیز قابل اصلاح نیست.به گزارش خبرگزاری فارس ، به دنبال افزایش قیمت ناگهانی و بیسابقه مرغ در ایران و تشکیل صفهای طولانی مقابل فروشگاهها و مراکز عرضه مرغ در روزهای اخیر، ابعاد این رخداد چنان گسترده بود که سایت رادیو بینالمللی چین (CRI) در گزارشی با عنوان «بحران مرغ در ایران» نوشت: «گروه بزرگی از مردم ایران در اثر باورها و خردهفرهنگهای رایج قدیمی، نداشتن گوشت در فریزر خانه را نشانهای از فقر میدانند. آنها معتقدند خوراکی که در سفره مقابل مهمان گذاشته میشود، میبایست حتما گوشت داخل آن باشد وگرنه مایه آبروریزی و شرمساری است. بنابراین، اکنون تجسم این که میتوان مرغ را از وعدههای روزانه حذف کرد، برای بسیاری از شهروندان غیرقابل باور است».به دنبال انتشار این تحلیل از شیوه زندگی ایرانیان، رئیس هیئتمدیره انجمن گیاهخواران ایران، گفت: «اگر مردم آگاه باشند که مصرف گوشت مرغ چه مضراتی دارد، ۱۴ ساعت برای تهیه آن زیر آفتاب سوزان در صف نمیایستند».«قیصر قیصری»، با بیان این که شیوه انتخاب مواد اولیه و طبخ خوراک روزمره اکثر مردم اشتباه است و به همین علت کمبود مرغ آنها را هراسانده، تاکید کرد: «خوردن، از مهمترین پارامترهای فرهنگ زندگی است که طی دهها سال به وجود میآید و اگر مضر و خطرناک هم تشخیص داده شود، به راحتی نیز قابل اصلاح نیست».رئیس هیئتمدیره انجمن گیاهخواران ایران با اشاره به این که بسیاری دوست دارند وقت کمتری برای آشپزی صرف کنند، گفت: «این از اثرات زندگی ماشینی است که برای تهیه وعدههای روزمره خانواده مرغ یخ زده را از فریزر خارج میکنیم، آن را داخل زودپز میاندازیم و نیمساعت بعد سفره را پهم میکنیم. به همین دلیل است که صفهای طولانی تشکیل شده و خیلیها نگران و دلواپس هستند».مهمانی بدون گوشت نداریمقیصری ضمن نادرست خواندن انتخاب خوراکهای مجلسی طی سالهای گذشته، تصریح کرد: «سالهاست که گوشت، ماده ثابت در جشنها و مراسمهای شادی و عزا و حتی مهمانیهای خانوادگی است و امکان ندارد مجلسی را شاهد باشید که در آن برای شام یا ناهار جز انواع کباب، زرشکپلو و شوید باقالی با گوشت یا مرغ چیز دیگری را روی میز بگذارند».این مقام انجمن گیاهخواران با تاکید بر این که تهیه خوراکهای گیاهی زمان بیشتری صرف میکند اما بسیار سالمتر از گوشت است، گفت: «بر خلاف تصور بسیاری از مردم، خوراک بدون گوشت خوشمزه است و میتوان آن را با عشق و علاقه آماده کرد. هرچند تهیه، شستن، بخارپز کردن و افرودن ادویهها برای وعدههای گیاهی روزانه کمی دشوار به نظر میرسد، اما باید در نظر داشت کسانی که گوشت مصرف نمیکنند، از سلامتی روحی و جسمانی بیشتری برخوردار هستند».گیاهخواری پز دادن نداردرئیس هیئتمدیره انجمن گیاهخواران ایران با بیان این که از انجمن هیچ حمایتی نمیشود و این گروه با مشکلات فراوانی مواجه است، تاکید کرد: «متاسفانه شاهد هستیم که برخی چهرههای نیمه مشهور هنری برای آن که هنگام مصاحبه با نشریات خانوادگی یا آشپزی حرفی برای گفتن داشته باشند و متفاوت به نظر بیایند، میگویند که گیاهخوار هستند. این در حالی است که گیاهخواری یک شیوه سالم زندگی است و نباید به برندی برای پز دادن تبدیل شود».قصیری نگرانیها از بابت جایگزینی مواد خوراکی را بیدلیل دانست و گفت: «اگر فردی در تمام زندگیاش فقط سیب بخورد، نمیمیرد. زیرا بدن عادت خواهد کرد که بیشتر مواد مورد نیاز خود را از همان سیب تامین کند. اما امروز بدن بیشتر مردم جهان تنبل شده، زیرا به دارویهای مکمل و ویتامینها و خوراکهای آماده عادت کردهایم. وقتی ما کمبود آهن داریم و بلافاصله قرص آن را میخوریم، فرصت استخراج این عنصر از خوراکیهایی که مصرف میکنیم را از بدنمان میگیریم و آن را کمکار میکنیم».کاش مرغها سالم باشندرئیس هیئتمدیره انجمن گیاهخواران ایران همچنین افزایش استفاده از شیوههای جدید تبدیل جوجه به مرغ بالغ در کوتاه مدت را خطرناک دانست و گفت: «اکنون در حالی جوجه را ۴۰ روزه تبدیل به مرغ میکنند که این روند در شرایط عادی میبایست بیش از ۱۰۰ روز طول بکشد».قیصری درباره ترفندهای بیرحمانه رایج در میان برخی مرغدارایها، گفت: «ما شنیدهایم که آنها علاوه بر استفاده از هورمونها، نمیگذارند جانوران به اندازه کافی بخوابند و چراغها را در طول شب چندینبار خاموش و روشن میکنند و حتی به قفسها شوک الکتریکی وارد میکنند تا مرغها بیشتر دانه بخورند».این مقام انجمن گیاهخواران در ادامه تصریح کرد: «اگر این گزارشها واقعیت داشته باشد، باید دانست که در این صورت، انسان تمام استرسهای وارد شده به جوجه را بعدا با خوردن آن دریافت میکند و چنین اتفاقی بسیار خطرناک است. حتی گفته میشود که برهم زدن نظم خواب مرغها دفعات تخمگذاری آنها را بیشتر میکند و بنابراین تخممرغها هم میتوانند مسئلهدار باشند».جایگزینی مرغ ساده است«علی قاسمی»، یک از اعضای هیئتمدیره انجمن گیاهخواران ایران نیز، با اشاره به این که دانش جامعه درباره گیاهخواری اشتباه است و حتی برخی تصور میکنند اگر فرزندشان گوشت نخورد، حتما ضعیف و مریض میشود، به عصر ایران گفت: «بارها پیش آمده که دیگران از من پرسیدهاند: «اگر گیاهخوار هستی، پس چی میخوری؟» من هم در پاسخ میگویم که ما فقط گوشت و مرغ نمیخوریم و اتفاقا تنوع بیشتری هم برای انتخاب داریم».قاسمی با بیان این که از زمان آغاز گیاهخواری تاکنون هرگز تجربه سرماخوردگی سخت را نداشته است، تاکید کرد: «اگر کسی بگوید که کلهجوش میخورد، برخی ممکن است او را به تحجرزدگی متهم کنند. باید این حقیقت را بپذیریم که مردم ما اگر به چیزی عادت کنند، به آن وابسته میشوند و در نتیجه نمیتوانند مواد خوراکی را با یکدیگر جایگزین کنند و در این میان میخواهند مدرن باشند و مدرن بخورند، حتی اگر صبحانه آنها نیز فستفود باشد.»این عضو هیئت مدیره انجمن گیاهخواران با اشاره به این که اگر کسی برای چندین ماه مرغ نخورد اتفاقی برایش رخ نمیدهد، گفت: «من گیاهخوار هستم. اگر از فردا اتفاقی رخ دهد و برای خریدن سویا، آن هم چند برابر قیمت قبلی مجبور باشم در صف بایستم، چیز دیگری را جایگزین این ماده پروتئینی میکنم، نه این که ساعتها برای تهیه آن زمان و انرژی صرف کنم».