ددیده بان حقوق حیوانات: مسئولان باغ وحشی در فلوریدا اقدام به برگزاری مسابقه طنابکشی بین بازدیدکنندگان و ببرهای باغوحش کردند.
به گزارش سرویس «حوادث» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این مسابقه اگر چه عجیب به نظر میآید اما داوطلبان زیادی تمایل دارند در این رقابت غیرمعمول شرکت داشته باشند.
بازدیدکنندگان این باغوحش این فرصت را دارند تا با ترسناکترین گونههای حیوانی جهان رقابت کنند و قدرت خود را نشان دهند.در هر یک از این رقابتها، داوطلبان که کودکان نیز در میان آنان هستند، با گرفتن طناب در دستانشان سعی میکنند تا سردیگر طناب را از میان دندانهای ببر بیرون بکشند.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه دیلیمیل، مسابقه طنابکشی با ببر یکی از مهمترین اتفاقات این باغوحش است که سالها از آغاز شروع آن میگذرد.