آبرسانی دستی به دریاچه ارومیه به منظور تامین آب آشامیدنی مورد نیاز جانوران جزایر این دریاچه از امروز - جمعه - آغاز شد .

به گزارش واحد مرکزی خبر ، مدیر کل حفاظت از محیط زیست آذربایجان غربی گفت : به دنبال کاهش نزولات آسمانی و خشکسالی امسال ، جانوران موجود در جزایر دریاچه ارومیه نیاز شدید به آب پیدا کرده اند که آب مورد نیاز به وسیله گالن ها از امروز به جزایر منتقل می شود.

حسن عباس نژاد افزود : در مرحله نخست روزانه یکهزار و 500 لیتر آب در گالن های 30 لیتری و با استفاده از شناورها به جزیره اسپیر منتقل و در اختیار حیات وحش قرار می گیرد.

وی گفت : برای حل دایمی این مشکل ، طرح هایی مبنی بر انتقال آب به وسیله لوله در دست مطالعه است که بعد از اتمام مراحل مطالعاتی آب مورد نیاز حیات وحش با لوله به جزایر منتقل خواهد شد.

دریاچه ارومیه با پنج هزار کیلو متر مربع وسعت دارای 102 جزیره بزرگ و کوچک است که 9 جزیره به دلیل داشتن وسعت زیاد محل زیست انواع پستانداران ، خزندگان و پرندگان آبزی و کنار آبزی است.

گوزن زرد ایرانی ، قوچ میش ارمنی و کل از جمله مهمترین جانورانی هستند که در جزیره کبودان ، اسپیر و اشک دریاچه ارومیه زیست می کنند.

هم اکنون 320 گوزن زرد در جزیره اشک و حدود یکهزار و 300 راس قوچ و میش ارمنی در جزیره کبودان و اسپیر زندگی می کنند .

بزرگترین دریاچه ایران و دومین دریاچه شور جهان بعد از بحرالمیت از سال آبی 75-74 تا کنون با کاهش آب و بحران خشکی مواجه هستند.