دیده بان حقوق حیوانات: تحقیقات یک دانشمند دانشگاه واشنگتن نشان میدهد که موشها قادر به خندیدن هستند.
به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، «جاک پانکسپ» عصبشناس معتقد است که موشهای صحرایی اصواتی با فرکانس بسیار بالا موسوم به اولتراسونیک تولید میکنند که فراتر از محدوده شنوایی انسان هستند.
هنگامی که گروهی از موشهای جوان با یکدیگر درون یک کانیتنر بودند، ابزارهای این دانشمند تمامی انواع صداهای جیرجیرمانند آنها را ضبط کرد. نظریه وی دال بر خندیدن موشها بود و بنابراین تصمیم به قلقلک دادن آنها گرفت.
با انجام این عمل پانکسپ به این نتیجه رسید که این حیوانات صداهای خندهمانند بیدادگرانهیی سر دادند.
با افزایش دوز قلقلک، موشها بیشتر به این محقق علاقه نشان دادند و بنابراین وی نتیجه گرفت که آنها قادر به خندیدن هستند.