دیده بان حقوق حیوانات: یک هیات کارشناسان محیط زیستی در کانادا اعلام کرد که ۱۲ درصد از جمعیت گونههای متنوع پرندگان در این کشور کاهش یافته است.
به گزارش سرویس «محیط زیست» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در اولین گزارش فراگیر ارائه شده از سوی این هیات در خصوص سلامت جمعیت ماکیان کانادا، تاکید شد که بخش عمدهای از گونههای پرندگان در کانادا به دلیل تخریب زیستگاهها و پیامدهای نامطلوب تغییرات جوی در معرض خطر نابودی است و تعداد آنها به میزان قابل توجهی رو به کاهش است.
به گزارش شبکه خبری سی بی سی نیوز، در این گزارش ۳۶ صفحهای تحت عنوان «وضعیت پرندگان کانادا در ۲۰۱۲» اعلام شد که از سال ۱۹۷۰ میلادی تاکنون از جمعیت گونههای مختلف پرندگان کانادایی ۱۲ درصد کاسته شده است. در این گزارش هم چنین تشریح شد، در این مدت کاهش جمعیت قابل ملاحظهای در ۴۴ درصد از کل ۴۶۰ گونه پرنده کانادایی مشاهده شده که در ۶۶ مورد از آنها، این کاهش خیلی زیاد بوده به طوری که در حال حاضر جزو گونههای در معرض انقراض محسوب میشوند.
کارشناسان در این گزارش یادآور شدند، تخریب تالابها، مراتع و جنگلها که مهمترین زیستگاههای پرندگان هستند نه تنها در کشور کانادا بلکه در سایر کشورهایی که مقصدی برای مهاجرت این پرندگان در فصل زمستان هستند، عامل کاهش جمعیت این گونهها است. از مهمترین گونههای ماکیان در معرض خطر در کانادا، جغدهای خالدار هستند که جمعیت آنها کاهش چشمگیری داشته و در حال حاضر جزو گونههای در حال انقراض محسوب میشوند.