دیده بان حقوق حیوانات: معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست گفت: درون آمیزی گونه ها موجب کم شدن مقاومت آنها در برابر بیماریها، از بین رفتن ذخایر ژنتیکی گونه و به تدریج باعث از بین رفتن تنوع ژنتیکی آن گونه می شود.
اصغر محمدی فاضل، در گفتگو با خبرنگارمهر افزود: یکی از فعالیتهای تکثیر گونه ها، تکثیر ژنتیکی گونه ها و درون آمیزی و ارتباطات خویشاوندی آنهاست مثل ازدواجهای فامیلی در انسانها گونه ها هم گاهی با موالید خود تکثیر می شوند.به گفته وی، این درون آمیزی باعث از بین رفتن ذخایر ژنتیکی گونه، کم شدن مقاومت آنها در برابر بیماریها و در نتیجه به تدریج باعث از بین رفتن تنوع ژنتیکی آن گونه می شود.فاضل اظهار داشت: گونه هایی که از خارجِ کشور وارد می شوند گاهی با نام گونه های بیگانه و مهاجم شناخته می شوند که اگر در طبیعت رها شوند، امکان رقابت را از گونه های داخلی، چه گیاهی و چه جانوری می گیرند و گونه های دیگر امکان ادامه حیات در زیستگاه خود را ندارند مانند همان اتفاقی که در انزلی و با ورود گیاه آزولا افتاد.معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست با بیان اینکه اساسا اگر در دامداری و دامپروری مقاومت ژنتیکی صورت نگیرد، خود گونه می تواند برای خزانه ژنتیکی اش مشکل ایجاد کند تصریح کرد: البته نظارت بر طبق قانون به عهده وزارت جهاد کشاورزی است؛ اما سازمان حفاظت محیط زیست نیز برای حفظ ذخایر ژنتیکی بر این موضوع نظارت می کند.وی افزود: ایران با توجه به برخورداری از تنوع بالای زیستی در حوزه های گیاهی، جانوری و میکروارگانیسم ها همچنین تشکیل کلکسیونها و بانکهای متعدد ذخایر ژنتیکی و زیستی در کشور نیاز دارد تا با حضور متخصصان و محققان این حوزه در خصوص بانکهای زیستی، حفاظت و بهره برداری از ذخایر ژنتیکی و زیستی و نیز تنوع زیستی و زیست فناوری اقدام کند.
به گفته فاضل، با این اقدامات ضمن رسیدن به استانداردهای جهانی بر مبنای معیارهای موجود، حفظ و حراست از این منابع بیولوژیک ارزشمند انجام و منابع قابل اعتماد برای استفاده مراکز تحقیقاتی، صنعتی، کشاورزی و سلامت فراهم می شود.