دیده بان حقوق حیوانات: یک دامپزشک انگلیسی با پیوند پر با استفاده از ساقههای بامبو و پرهای بال به یک سارگپه آسیبدیده کمک کرد تا دوباره پرواز کند.

مقامات انجمن سلطنتی جلوگیری از آزار حیوانات این سارگپه را که نحیف و لاغر شده و در اثر آسیبهای سنگین وار شده به پرهای بال و دم در شرف مرگ بود، شناسایی کردند.
کریس گاردنر، دامپزشک کلینیک دامپزشکی سنت کلمنت که مجموعهای از پر دارد، یک دم کامل و پرهای بال شاهین اروپایی را برای ترمیم بال این جانور شکارچی پیوند زد.
گاردنر ۴۱ ساله اظهار کرد: این کار کمی سخت بود. به نظر میرسید که این سارگپه با از دست دادن دم و پرهای ردیف دوم بال خود وارد دورهای از تنش شده بود.
وی افزود: این امر باعث ایجاد یک بخش ضعف در تمانم پرهای یک ناحیه شده و تمام پرهای دم و برخی از پرهای دوم بالها از پایه ریخته بودند.
این امر باعث شده که پرواز و اوج گرفتن و در نتیجه یافتن غذا برای این حیوان غیر ممکن شود.
با اینکه به دلیل آغاز تابستان تعدادی پر در بدن این پرنده روئیده بود اما از آنجایی که هیچ حمایتی از پرهای همسایه نداشتند، ضعیف شده و آسیب دیده بودند.
از این رو گاردنر و همکارانش چند پر جایگزین جدید را به این سارگپه پیوند زدند تا پرواز کرده و همچنین پشتیبانی برای رشد پرهای جدید ایجاد شود.
دو سانتیمتر از بالای ساقه از پرهای آسیبدیده جدا شده و یک دندانه بامبو به شکل مناسب بریده شده و با رزین اپوکسی به شفت پر چسبانده شد. این پرنده سپس بیهوش شد تا ساقه پرهای آسیبدیده از نزدیک پوست بریده شده و پرهای جدید با چسب و دندانه بامبو به سواخ سفت پرها چسبانده شوند.
گاردنر گفت: متاسفانه از پرهای دوم بال کافی برای جایگزینی میزان لازم پرهای آسیب دیده برخوردار نبودم تا بتوانم به سرعت پرنده را به طبیعت بازگردانم. از این رو این سارگپه نزد انجن خواهد ماند تا زمانی که پرهای لازم رشد کرده و طی چند ماه بتواند دوباره پرواز کند.
وی همچنین اظهار کرد که ممکن است رنگبندی متنوع دم این حیوان به دلیل ترکیب پرهای جغد و شاهین باعث سردرگمی دوستداران پرندگان شود اما بر روی قابلیت این حیوان برای پرواز و شکار تاثیری نخواهد داشت.
سارگپه یک پرنده شکاری کوچکتر از عقاب با جثهای متوسط و تو پر است که از سری کوچک و گرد روی گردنی کلفت، بالهای پهن و دم کوتاه برخوردار است. رنگ پر و بال این جانور بسیار متنوع است.