دیده بان حقوق حیوانات: عمل جراحی گربه آبستن در کلینیک دامپزشکی تندر بوشهر انجام شد.
به گزارش حکیم مهر یک قلاده گربه آبستن که به علت جدا شدن سر از بدن جنین در داخل رحم دچار عفونت شدید شده بود به کلینیک دامپزشکی تندر واقع در شهر بوشهر ارجاع داده شد که دکتر شکیب شمسیان دامپزشک جراح با انجام یک عمل جراحی که یک ساعت و نیم به طول انجامید رحم عفونی را بطور کامل خارج کرده و عمل جراحی با موفقیت پایان رساند.