دیده بان حقوق حیوانات: قرقاول بزرگترین گونه از تیره ماکیان است که عمدتاً در جنگل های مرطوب و بوته زارهای تمشک و گاه درختان پهن برگ آشیانه سازی می کند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جمعیت این گونه منحصر به فرد که از زیبائی خیره کننده ای برخوردار است. متأسفانه در ۳ دهه گذشته به واسطه شکار بی رویه و تخریب وسیع زیستگاههای آن در مناطق جلگه ای رو به کاهش نهاده، به گونه ای که براساس سرشماری انجام شده در اواسط دهه هفتاد تعداد قرقاولهای احصاء شده کمی بیش از ۴۰۰ طاقه بوده است.


این گزارش می افزاید: پس از آن با سخت گیری های شدید سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه شکار این گونه و عدم صدور پرواز شکار و از طرفی حمایت شدید از زیستگاههای منحصر به فرد آن در مناطق میان بند و جلگه ای شرایط جمعیتی آن رو به ترمیم نهاده اما هنوز در وضعیت هشدار قرار دارد.

براساس این گزارش، جمعیت قرقاول در گذشته های نه چندان دور در سطح استان گیلان بسیار مطلوب بوده به گونه ای که در برخی بخشهای گیلان به قرقاول نر “
خروس” و به ماده آن “مرغ” اطلاق می شده است.
گفتنی است، سرشماری قرقاول در سال جاری در گیلان از هفدهم فروردین ماه آغاز شد و تا پایان ۱۵ اردیبهشت ادامه داشته است.

این سرشماری که در ۷۸ زیستگاه عمده قرقاول در استان گیلان انجام پذیرفت.
براساس آواهای گونه نر و مشاهده آن به وقوع پیوسته و شمارش آواها هر روز صبح یک ساعت پیش از طلوع آفتاب و ۴۵ دقیقه پس از آن انجام شده است.

آمار سرشماری شده سالجاری این گونه با شمارش سال گذشته تقریباً افزایش ۱/۶ درصدی داشته است.