شامپانزه ای در باغ وحشن فوروویک سوئد که رفتار خباثت آمیزی را در پیش گرفته مورد تشویق و توجه دانشمندان قرار گرفته است.
به گزارش مهر براساس تحقیقاتی که این هفته در مجله علمی PLoS ONE منتشر شده، “سانتینو” شامپانزه نر ۳۴ ساله ای است که از پرتاب کردن سنگ به سمت افرادی که برای تماشای وی می آیند لذت می برد.
این روحیه شرورانه از سال ۲۰۱۰ در این شامپانزه شکل گرفت. زمانی که وی با سنگهایی در دستانش به یک گروه از بادید کنندگان نزدیک شد و برسر آنها فریاد زد. بازدید کنندگان پیش از آن که این شامپانزه وحشتناک به آنها سنگ پرتاب کنند فرار کردند.
این گروه از بازدید کنندگان اواخر همان روز بازگشتند، سانتینو بار دیگر با دو سنگ در دست به آنها نزدیک شد اما این بار روحیه خشنی نداشت و با صدای بلند سیب می خورد، اما زمانی که بازدید کنندگان نزدیک شد به آنها سنگ پرتاب کرد.
پس از آن روز دانشمندان نظارت روی این شامپانزه را آغاز کردند و یک کپه بزرگ یونجه خشک در محل اقامت آن نزدیک به محلی که بازدید کنندگان می توانند او را ببینند قرار دادند. پس از آن سانتیو شروع به پنهان کردن سنگ زیر کپه یونجه ها کرد.

وقتی یک گروه از بازدیدکنندگان نزدیک می شدند، سانتیو با حالت بی تفاوتی روی یونجه ها راه می رفت و بدون هیچ رفتار هشدار دهنده ای سنگهای پنهان خود را بر می داشت و به سمت آنها پرتاب می کرد.
محققان این رفتار را برای چهار ماه زیر نظر داشتند. سانتینو می توانست سنگها را زیر یونجه ها پنهان کند و به صورت عادی روی آن راه برود و ناگهان یکی از آنها را به سمت یکی از بازدید کنندگان پرتاب کند.
براساس گزارش کریستین ساینس مونیتور، نویسندگان این تحقیقات رفتارهای شرورانه سانتینو را به عنوان نمونه ای از دور اندیشی تعبیر کردند، قابلیتی که پیشتر تصور می شد تنها انسان از آن برخوردار است.
ماتیاس اسوات رئیس این گروه تحقیقاتی طی مصاحبه ای اظهار داشت: مهم نیست که چه مکانیسمی پشت این رفتار قرار دارد، به نظر می رسد که سانتینو برای آینده برنامه ریزی می کند و مشاهده این رفتار در میان جاندارانی غیر از انسان مسئله کمی نیست.
سانتینو با نمایش مهارت تسلط بر خود و پنهان کردن سنگها همچنین نشان می دهد که فریبکاری را نیز درک کرده است. مهارتی که طی آن چشم اندازها و اهداف دیگران را نیز مدنظر قرار می دهد اما نه تا مرحله ای که بتواند با آنها همفکری یا همدردی کند.


نویسندگان این تحقیق یادآور شده اند که وقتی این باغ وحش در فصل کاری خود در سال ۲۰۱۱ باز شد، سانتینو علاقه خود را به پرتاب کردن سنگ از دست داده است، به نظر می رسد که وی در حال طراحی یک نقشه دیگر است.