دیده بان حقوق حیوانات: به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، به گفته کارشناسان این گوزن دچار یک نوع بیماری ژنتیکی نادر است که در ناحیه سر خود دچار عدم تعادل هورمونی شده و به جای رشد شاخها روی سرش برجستگیهای عجیبی به وجود آمده است.

ساکنان گوتنبرگ سوئد که اولین بار این گوزن در این منطقه دیده شده معتقدند چهره این بچه گوزن زشت است و در نگاه اول انسان بخصوص بچه ها را دچار وحشت می کند.

حالت سر این گوزن کوچه به گونه ای است که انگار این بچه گوزن کلاه سنگین و بزرگی از جنس سنگ بر سرش گذاشته است.

با توجه به اینکه بروز چنین بیماری نادری بندرت اتفاق می افتد، این گوزن در حال حاضر تحت نظر دامپزشکان قرار دارد و از جهتی این بچه گوزن، گوزنی منحصر به فرد است که می تواند به دانشمندان کمک زیادی برای انجام تحقیقات شان بکند.