همشهری آنلاین: مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست گلستان گفت: طی سرشماری به عمل آمده اخیر جمعیت کنونی آهوان در پارک ملی گلستان نسبت به آخرین سرشماری پیش با رشد حدود 15 درصد رو به رو بوده است
به گزارش ایرنا، محمد ممشتی گفت: طی عملیات سرشماری اخیر در پارک ملی گلستان 308 رأس آهو سرشماری شد.
وی اضافه کرد: عملیات سرشماری آهوان پارک ملی گلستان در دشت آهوخیز میرزابایلو با حضور کارشناسان بخش محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان و محیطبانان پارک ملی گلستان انجام شد.
ممشتی ادامه داد: پارک ملی گلستان دارای نمونههای بسیار بارز، برجسته و منحصربه فرد از بیومهای طبیعی است که به تنهایی حدود یک هشتم گونههای گیاهی، یک سوم گونههای پرندگان و بیش از 50 درصد پستانداران کشور را یک جا در خود جای داده است.
پارک ملی گلستان که در سال 53 به عنوان پارک ملی معرفی شد با مساحت 91 هزار و 895 هکتار در منتهی الیه شرق استان گلستان واقع است.
پارک ملی گلستان به تنهایی آینه تمام عیار نیمی از تنوع گیاهی و جانوری کشور است و در شرایط کنونی نه تنها به دلیل زیستگاههای حیات وحش اهمیت ویژهای دارد بلکه به دلیل حفظ بخش قابل توجهی از تنوع زیستی، جایگاه خود را حفظ کرده است.