وزیر کشاورزی آمریکا، اعلام کرد این کشور با بزرگترین خشکسالی طی ۲۵ سال گذشته روبرو شده است.


تام ویلساک (Tom Vilsack) پس از دیدار با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، گفت که خشکسالی حدود دو سوم این کشور را تهدید میکند.
بارش کم و گرمای شدید عامل اصلی این خشکسالی است و اثر خود را به شدت بر کشت ذرت و سویا گذاشته است.
خبرگزاری دولتی آلمان در همین زمینه گزارش داد گفته میشود به خصوص مزارع غلات آمریکا در غرب این کشور که بیشترین محصول ذرت را تولید میکنند، با خشکسالی روبرو هستند. خشکسالی در آمریکا سبب شده است قیمت غلات در این کشور به شدت افزایش یابد.

طرح روز در زمینه خشکسالی آمریکا: