ن يازده تا فنچ دارم يكيش مريض شده
الان حدود يك ماه و نيمه كه انگشت پشتي پاي راستش خيلي ورم كرده و باد كرده و يه نقطه سياه هم مي بينم.
عكس از پاي راستش رو گذاشتم دور اون انگشت كه خيلي قلمبه شده رو خط كشيدم.
به نظرتون چيكار بايد بكنم ؟
وقتي اولش مريض شد تا چند روز كف قفس مي نشست و مي لرزيد و دمش مي لرزيد
به مرور بهتر شد اما همش اون پاشو بالا مي گيره . انگار درد مي كنه . تحركش كم شده و ساكته و بيشتر مي خوابه.
تو رو خدا راهنماييم كنيد چيكار كنم ؟ خوب مي شه ؟
اگه سايتي جايي سراغ داريد لطفا بگيد .
مريضيش خيلي طولاني شده نگرانشم چيكار كنم اين زبون بسته رو . همه عمرشو داره زجر مي كشه !