طبیعت - این روباه کوچک یکی از جذابترین حیوانات منطقه کامچاتکاست. در زمستانها که دمای محیط به 15 درجه سانتی گراد زیر صفر میرسد، خزهای پرپشتتر فصلی به آنها امکان زنده ماندن میدهد، چراکه روباه خواب زمستانی ندارد.منبع: خبرآنلاین