طبیعت - شاه کرکس (King Vulture با نام علمی Sarcoramphus papa) پرنده بزرگ بومی آمریکای مرکزی و لاتین است که در جنگلهای پست استوایی زندگی میکند. این پرنده همانند دیگر کرکسها سر و صورتی بدون پر دارد.