سلام به دوستان
يك جفت برزيلي سرحال فوق العاده شاداب جوان اماده براي تخم گذاري به فروش مي رسد قيمت مقطوع 230 هزار تومان و محل تحويل روزهاي عادي اوتوبان نواب پل حق شناس و روزهاي تعطيل جمهوري مي باشد
تلفن تماس 09399881388