یک پد حرارتی (تشک برقی مخصوص) حتما بایددر یک طرف محفظه قرار بگیرد. این کار باعث ایجاد یک طیف گرمایی مناسب برای عقربشما میشود. دمای ایده آل برای گونه های بیابانی و نیز گونه های استوایی معمولا بین24 تا 32 درجه سانتیگراد است. عقرب ها حیواناتی شب فعال هستند و نیاز به نوردهی خاصی ندارند اما در معرض تابش نور سیاه، بازتاب بسیار زیبایی از بدن آنها ساطع میشود اما فراموش نکنید که طیف نور UVB بعد از رنگ سیاه، به شدت برای این حیوانات مضر است. بنابراین فقط مجاز هستید که از نور UVB با رنگ سیاه استفاده کنید که این حیوانات رابرای شما قابل مشاهده میکند.