ویواریوم ایگوانا نیز به رطوبت بالای 70% دارد که به وسیکه دستگاه بخار سرد باید تامین شود.
2- ایگوانا نیز به دماهای متفاوت در زیستگاه خود دارد. زیستگاه باید دارای لامپ گرماده با نور نقطه ای (مانند لامپ هالوژن) با دمای 32 تا 37 درجه باشد.
3- ایگوانا نیاز به نور UVB برای تولید ویتامین دی مورد نیاز خود (به وسیله لامپ مخصوص UVB یا لامپ فلورسنت) دارد.
4- نورخورشید نمی تواند جایگزین لامپ گرماده و لامپ UVB شود