موضوع نور در ویواریوم خیلی مهم و حیاتی است ولی بستگی به نوع موجودی که در اون نگهداری میکنید داره

در این بخش انواع نور مورد نیاز برای هر کدون رو برای دوستان مطرح میکنیم.