همشهری آنلاین:
لاشه بیش از 500 پنگوئن در سواحل ایالت «ریو گراندو دو سول» واقع در جنوب برزیل کشف شده است.


شبکه خبری او ار اف اتریش گزارش داد، مرکز مطالعات دریایی برزیل (Ceclimar) اعلام کرد دامپزشکان در حال تحقیق درباره علت مرگ این 512 پنگوئن هستند که در سواحل بین شهرهای تراماندای (Tramandai) و سیدریرا (Cidreira) تلف شدهاند.
آزمایشهای دقیقتر در دانشگاه پورتو آلگره (Porto Alegre)، مرکز ایالت انجام خواهد گرفت.
پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی Globo G1 به نقل از یکی از مقامات مرکز مطالعات دریایی برزیل نوشت که این پنگوئنها به خوبی تغذیه شده بودند و هیچ جراحتی روی بدنشان دیده نمیشود.
این حیوان در اجتماعات گسترده در جنوب آرژانتین و شیلی سکونت دارد. این پنگوئنها در فاصله ماههای مارس تا سپتامبر به سمت شمال مهاجرت میکنند. غذای اصلی این حیوان، ماهیان کوچک و صدف است.