محیط زیست > حیوانات - همشهری آنلاین: گروهی بین المللی از دانشمندان، سلولهای مغناطیسی را در ماهیهای قزل آلای مهاجر کشف کردهاند که به آنها امکان انجام سفرهای طولانی را میدهد
به گزارش خبرگزاری مهر، محققان این سلولها را در ماهی قزل آلای رنگین کمانی کشف کردند که حاوی یک ماده معدنی مغناطیسی موسوم به مگنتیت هستند.
این ماده معدنی به ماهی کمک میکند میدان مغناطیسی زمین را شناسایی و به آن واکنش نشان دهد.
دانشمندان برای این کشف، یک میدان مغناطیسی در جهت عقربههای ساعت را در اطراف خوشهای از سلولهای ماهی در زیر میکروسکوپ قرار دادند و دریافتند تعداد اندکی از سلولهای ماهی شروع به چرخیدن کردند که این نشان دهنده مغناطیسی بودن آنها است.
محققان در این مطالعه حدود 100 کریستال مگنتیتی را در هر سلول مغناطیسی ماهی یافتند که رقم بسیار قابل توجهی برای دانشمندان بود.

ژوزف کرشوینک زمین زیست شناس دانشگاه کالتک و مجری این تحقیقات گفت: اینها سلولهای غول آسای مغناطیسی هستند.
مایکل واکر اکولوژیست دانشگاه اوکلند در نیوزیلند نیز گفت: این بررسی مورد بسیار مناسبی از وجود حسگرهای میدان مغناطیسی در حیوانات مهاجر است.