نقل قول نوشته اصلی توسط بابک آژیده نمایش پست ها
نظر شخصی یا یک مورد خاص دلیل بر تعمیم دادنش نیست .

یکی از معتبر ترین وب سایت های آنالیز خصوصیات طوطی ها :
Eclectus Parrot... Get Facts, See Eclectus Pictures And Read What Owners Say

The Eclectus parrot can be very loud when they want to be

اکلکتوس بالغ در بعضی موارد به حدی جیغ میکشه که دسته کمی از کاکادو نداره و بلکه سر و صداش بیشتره


این لینک نمونه صداش رو هم گذاشته :
ممکنه یه نفر ماکائو داشته باشه و ساکت هم باشه . این دلیل بر بی صدا بودن طوطی ماکائو نیست

موفق باشید
فرکانس صدای اکلکتوس خیلی بلنده و شاید از کاکادو هم خیلی بلندتر باشه اما به ندرت و در مواردی که نیاز مبرمی به چیزی نداشته باشه یا هیجان زده نشه جیغ نمیزنه،نمونه هایی مثل کاکادو هی کاری بکنیم جیغ باهاشون هست و حداقل روزی چند باری جیغ میزنند اما در صورت وجود تمامی امکانات مورد نیاز اکلکتوس به ندرت جیغ میزنه و بقیه موارد یا حرف میزنه یا کاملا ساکت میمونه.