جیغ کشیدن یک مشکل رایج در طوطی سانان است. چندین تکنیک برای کنترل یا توقف این رفتار وجود دارد.

بعضی از صداهایی که طبیعی هستند
طوطی ها حیواناتی پر سرو صدا هستند و زمانی که با پرندگان دیگر (در حیات وحش با گروه خود) در ارتباط هستند باید صدایشان را بلند کنند تا شنیده شوند.
چه در حیات وحش باشند و چه در یک خانواده ی انسانی باشند آنها صداهای مخربی را در طول روز تولید میکنند. زمان برخی ازین صداهای خاص در طول روز به 20 دقیقه می انجامد.
طوطیان وحشی با تلفظ صداهای خاص برای هشدار دادن به دیگران در مواقع خطر استفاده میکنند. اگر یک جوجه هم احساس ترس بکند همین صدا را انجام میدهد.
در حیات وحش آنهایی که گروه خود را گم کرده اند هم همین صداها را انجام میدهند تا راه را پیدا کنند و زمانی که گروه جواب بدهد طوطی صداهای کوتاه همراه با مکث انجام میدهد به این معنی که "شما آنجایین؟"
صداهایی که شبیه به خصوصیات بالا باشد برای ارتباط برقرار کردن است و حالت نرمال دارد. اگر طوطی برای زمانی طولانی صدای یک آوایی را تولید کند این صدا نرمال نیست و باید به دنبال مشکل گشت به این معنی که او خوشحال نیت یا از در آن جمع بودن احساس رضایت نمیکند.

دلایل صداهای بیش از اندازه بلند
اینگونه صداها بیشتر در طوطیان ناراحت دیده میشود که بیشتر اوقات به دلیل استرس است کخ شامل این موارد میشود:
1-مریضی که شامل مشکلات تغذیه ای میشود که در اثر یک رژیم غذایی ناکافی و ضعیف به وجود می آید.
2-تغییر در اعضای خانواده مثل:اضافه شدن عضوی جدید به خانواده(ممکن است این عضو جدید را دوست نداشته باشد) و یا از دست دادن عضوی از خانواده(ممکن است به آن عضو خانواده علاقه داشته باشد و با از دست دادنش او افسردگی پیدا کند).
3-تنهایی یا بی حوصلگی که در اثر تغییر دادن برنامه ی روتین زنئگی پرنده ایجاد شود.
4-تغییر محیط زنگی پرنده مثل عوض کردن خانه یا تغییر جای قفس او و یا تغییر دکوراسیون خانه.
5-ترس که باعث میشود یک پرنده ی خانگی مثل پرندگان در حیات وحش جیغ بزند.
6-حسودی که ممکن است در اثر آمدن حیوان خانگی دیگر باشد یا اهمیت دادن به یک عضو خانواده ایجاد شود.
7-خواب ناکافی که در اثر جای بد قفس یا صداهای محیطی مثل تلویزیون یا رادیو یا نور و یا حرکت افراد خانه ایجاد شود.