چرخ های ماهیگیری به شکلها و طرح های زیادی ساخته میشوند !!
بعضی از اونها ساختار بسیار پیچیده ای دارند و برعکس برخی بسیار ساده ساخته میشوند که هر یک کاربردی متفاوت دارند.
در کل برای اشنایی راحت تر میشه چرخ ها رو به سه دسته تقسیم کرد:
1. چرخهای اسپینینگ(معمولی که بیشتر بعلت سادگی کارشون طرفدار زیاد داره)
2.چرخ های دریایی(برای ابهای شور و ماهیان جنگنده تر ساخته میشه)
3.چرخ های پشه(بسیار ساده طراحی شده که بیشتر کارش نگه داشتن نخ دور یک اسپول است)