بدون خوراک کامل و مقوی نگهداری صحیح از طوطی میسر نخواهد بود .
پر های غیر شکیل اغلب نتیجه تغذیه غلط و ناقص می باشند .طوطی
طبیعتا گیاه خوار بوده وتنها برخی مواقع،خصوصا به هنگام تکثیرازخوراک
حیوانی نیز تغذیه می نماید . در طبیعت خوراک پروتئینی طوطی را اغلب
حشرات یا کرم های کوچک تشکیل می دهند .اما در اسارت می توان
پرنده را با تخم مرغ پخته و یا کرم و یا استخوان مرغ و یا گوشت پخته
تغذیه نمود . طوطی از هر نوع مواد گیاهی که در وطنش رشد کرده و
باب طبعش باشد تغذیه می کند . طوطی ازاد خصوصا به میوه جات ،
پوست شاخه های جوان ، گیاهان ، دانه ها ، گردو ، بادام،فندق، پسته
،توت ها ، شیره برخی گیاهان و شاید هم حشرات یا کرم ها علاقه وافر
دارد . اما در اسارت اجبارا هر انچه را دریافت نماید ، ناچار به تغذیه اش
خواهد بود .
برای تهیه جیره غذایی مناسب پرنده خود با دامپزشک متخصص مشورت نمایید.از مصرف خوراک فاسد وکپک زده توسط پرنده جدا خودداری نمایید. غذا وآب باید همیشه وبه موقع در اختیار پرنده باشد تا پرنده شاداب باشد .برای در اختیار گذاشتن آب وغذا بهترین زمان صبح زود است،در صورتیکه صبح زود برنمی خیزید ترتیبی دهید که از شب قبل دانه برای صبح زود در دسترس پرنده باشد.روزانه حداقل 2 بار آب تازه با دمای مطلوب در اختیار پرنده قرار دهید ودر صورتی که آب کثیف باشد ،باید فورأ تعویض شود.


ظرف آب ،دانه وسبزیجات بهتر است که از خارج قابل پرنمودن باشند تادر اثر داخل شدن دست در قفس ،پرنده نترسد.


توجه داشته باشید که فلزات زنگ زده ،ظروف تفلون،پودر ومایعات شوینده،پاک کننده نوک مداد یا خودکار،الکل ،قهوه،ادویه جات،گیاهان سمی ،سموم حشره کش،آفات گیاهی ،دودسیگارو دود اگزوز اتومبیل برای تندرستی پرنده شما زیان آور است.


از چیدن گلها وگیاهان باغچه و یا اطراف جاده وخوراندن آنها به پرنده جدأ خودداری نماییدزیرا برخی از آنها ممکن است مسموم باشندیا ذرات ریز معلق در هوا ناشی از وسایل نقلیه روی آنها نشسته وآنها را مسموم نموده باشد.


هرگونه اعمال زور و یا گرسنه نگه داشتن پرنده برای به آواز در آوردن یا به سخن گفتن به منزله آزار وشکنجه پرنده خواهد بود ونتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.


طوطی ها نیاز جدی به شاخه خزیدن دارند ، شاخه های خزیدن را باید از شاخه های درختانی که ایجاد مسمومیت نمی کنند تهیه نمایید.


دقت کنید که دانه های رنگ نشده ،بو نداده و بدون نمک در جیره پرنده خود استفاده نمایید.
منبع : tuti-shiraz.persianblog.ir