بیشتر پرندگان زینتی و از ان جمله طوطی ها روی میله پلاستیکی احساس راحتینمی کنند . برای این پرندگان شاخه درختان مناسب تر است . یک شاخه درخت مناسبانتخاب کنید که عاری از مدفوع پرندگان وحشی ، قارچ و سموم ناشی از سم پاشیباشد . سپس برگ ها و شاخه های اضافی انرا قطع کرده و در قفس قرار دهید . قطر میله برای طوطیهایی مثلا کاسکو یا طوطی بزرگ اسکندر یا کاکادو بایستی ۵/٢سانتی متر باشد . بهتر است شاخه های طبیعی نیز هر چند وقت یکبار تعویض شوند.

Red-Bellied Parrot:یک نوع طوطی سنگالیمنبع :
tuti-shiraz.persianblog.ir