انتیاس دم چنگی(Lyretail Anthias):

سطح نگهداری:متوسط
رفتار:نیمه مهاجم
سازگاری با ریف:بله
حداکثر طول بدن:12 سانتی متر
حداقل سایز اکواریوم:550 لیتر
خانواده:Serranidae

رژیم غذایی:گوشت خوار
زادگاه اصلی: غرب اقیانوس ارام-اقیانوس هند-استرالیا-اندونزی
شرایط اب:شوری بین 1.020 تا 1.025 - سختی اب :بین 8 تا 12 - اسیدیته(ph) اب: 8.1 تا 8.4 - دمای اب: 23 تا 29 درجه ی سانتی گراد
توضیحات تکمیلی:
گونه نر دارای رنگ بنفش و قرمز است و ماده ها دارای رنگ نارنجی و زرد هستند.این گونه به صورت گروهی که یک نر همراه 4 تا 7 ماده را شامل میشود زندگی میکنند.رفتار نرها نسبت به یکدیگر تهاجمی است .
در حالت کلی ماهیان ارامی هستند که بهتر است با سایر ماهی های ارام در اکواریوم ریف نگهداری شوند.
این گونه را با انواع غذاهای گوشتی میتوان تغذیه کرد و برای غذا خور کردن این ماهی از میگوی اب شور و پادها و یا زئو پلانکتونها که غذای اصلی ماهی در محیط زندگی اش است استفاده کرد