چه نوع نژادی ازهمه بهتر است ؟ حيواني ازنژاد خالص يا دورگه ؟یا چند رگه...؟

هيچ ترديدي وجود ندارد که تنها مزيت واقعي سگهاي نژاد خالص (به استثناي سه نژاد کاري کولي . اسپرينگراسپانيل . ولابرادور) ظاهرزيباي آنهاست . حقيقتا وانصافا شرمندگي آن بردوش آن دسته از پرورش دهندگان است که سگها را ساليان سال به خاطر قيافه و ظاهرآنها وبدون هيچ توجهي به خطرات ناشي ازجفتگيري پيوسته فاميلي تکثير کرده اند
این مسئله در گربه ها هم صدق میکند گربه هایه خیابانی که از بوجود امدن نزاد های مختلف هستند از هوش بالاتر و سلامت در طول عمر بیشتر بهره میبرند تا نژاد های خاص و معروف .........

روي هم رفته اين پرورش دهندگان نه تنها هوش و ذکاوتنژاد های خالص را نسبت به نژادهاي مشابه آنها کاهش داده اند بلکه باعث ايجاد وابقاي هميشگي ناهنجاريهاي مادرزادي مانند ديسپلازي مفصل لگني – راني ، آب مرواريد مادرزادي ، دررفتگي زانو ، آتروفي شبکيه وغيره شده اند .

لذا توصيه آن است که تاکید روی نژاد خاصی نداشته باشید
اگرتنها به يک حيوان خانگي نيازداريد و شناخته بودن نژاد آن براي شما کمتر اهميت دارد ، شانس بهتري داريد که حيواني تندرست وسرزنده و باهوش داشته باشيد .

طولي نخواهد کشيد که گروهي ازپرورش دهندگان آگاه با آميخته گري انتخابي حيوانات بزرگتر و کوچکتر دست به توليد نژادهاي جديدي خواهند زد . آنها در اين راستا تنها از الگوهايي پيروي خواهند نمود که پيش ازاين درگونه هاي ديگري ازحيوانات مانند اسب ، گاو ، گوسفند وخوک بطور پيوسته استفاده شده است . به عبارت ديگر سرزندگي وهوش نژادهاي چند رگه ويژگيهايي خواهند شد که بيشترين اهميت را دارا هستند وبي گمان بايد اينگونه باشد .

نژادهاي دورگه یا چند رگه

نژادهاي چندرگه درمقايسه با خويشان خالص خود برتريهاي زيادي دارند . آنها معمولا عاري ازنقايص مادرزادي ، قويتر ، باهوشتر و بسيار مقاومتر نسبت به بيماريها ومعمولا داراي عمري طولاني ترهستند .وقتی ما اسرار داشته باشیم به نژاد نا خوداگاه کمک میکنیم به صنعت پت یعنی خرید و فروش و پر کردن جیب سود جویان که حیوانات رو در اسارت تکثیر میکنند و ازشون سوء استفاده میکنند و ما این فرهنگ غلط رو به جلو میبریم....در صورتی که بار سرپرستی حیوانات بی سرپناه و چند رگه هم به اون فرشتگان کمک میکنیم هم صنعت خرید و فروش حیوانات که اصلی از خود برده داری است را از بین میبریم......به امید روزی که خرید و فروش حیوانات وجود نداشته باشد....و اگر تکثیر (جفت یابی) است برای فروش نباشد و اگاهانه باشد....
حیوانات را نخریم سرپرستیشون را قبول کنیم