پر ریزی حالتی است که در تمامی پرندگان و از جمله طوطی ها دیده می شود . باید این
حالت را از عارضه پرکنی در طوطی مخصوصا کاسکو تفریق کرد . در پر ریزی طبیعی ،
پرهای طوطی به طور طبیعی ریخته و به جای انها پرهای تازه در می اید. مثلا کاسکو ها
معمولا اولین پر ریزی خود را در سن ١ سالگی انجام می دهند و در این مرحله باید غذا
های مناسب و مقوی که حاوی انواع اسید امینه های ضروری ، مواد معدنی ، ویتامین ها
و کربوهیدراتها و اب است در اختیار پرنده قرار داده شود .
متاسفانه بعضی از فروشندگان طوطی که طوطی انها عارضه پر کنی دارد ، طوطی را به
اسم جوجه به خریدار غالب می کنند یا به انها می گویند که طوطی پر ریزی طبیعی
دارد ، در صورتیکه عارضه پرکنی در طوطی یک نوع بیماری به حساب امده و حتی ممکن
است بعد از در امدن مجدد پرها دوباره اقدام به کندن ان کنند . البته راههایی برای درمان
عارضه پرکنی وجود دارد که در مطالب قبل به انها اشاره شد ولیکن اگر شما قصد خرید
طوطی مخصوصا طوطیهای گرانقیمت را دارید و تجربه کافی ندارید حتما با یک فرد باتجر
به اقدام به این کار کنید تا خدای نکرده سرتان کلاه نرود . مثلا طوطی بازنشسته و پیر
را به اسم طوطی جوان به شما ندهند .

منبع : tuti-shiraz.persianblog.ir