وقتی یک طوطی بیمار به نظر میرسد ، فورا انرا به یک قفس حرارتی منتقل کنید و دقت


کنید که چقدر تخمه و اب میخورد . معمولا در قفس حرارتی ، مصرف اب طوطی بیشتر


میشود و این امر به معالجه سریعتر ان کمک میکند . در حالت بیماری ، یک انتی بیوتیک


وسیع الطیف ؛* مثل اوکسی تتراسیکلین ، اموکسی سیلین و غیره را اگر در کپسول


است ، گرد انرا در اب حل کنید و در ابخوری طوطی بریزید . مراقب باشید که مقدار مصرف


انتی بیوتیک در معالجه طوطی اهمیت زیادی دارد . اگر از دستور العمل مناسب پیروی


نکنید ،* نتیجه ای نمیگیرید و شاید بیماری طوطی شما وخیم تر شود . محلول انتی بیو


تیک در اب اشامیدنی طوطی را دو بار در روز عوض کنید ، در غیر این صورت ماده موثره


ان به تدریج بی اثر میشود . در هر حال بهتر است که از دستور یک دامپزشک مجرب


پیروی کنید . روش دیگر انتی بیوتیک دادن به طوطی ، تزریق ان به طوطی توسط دام


پزشک است . اما این روش مستلزم گرفتن طوطی است که ممکن است به ان استرس


(تنش) وارد شود . در هر صورت مصرف تزریقی انتی بیوتیک ، بسیار سریعتر جواب می


دهد . دادن انتی بیوتیک بصورت قرص هم روش دیگری است،*اما اغلب طوطیها از بلعیدن


قرص اجتناب میکنند، مگر اینکه بتوانید دهان طوطی را باز کنید و قرص را در انتهای دهان


ان قرار دهید تا طوطی مجبور به بلعیدن ان شود . (البته نظر من این است که قرص را


میتوانید در اب حل کنید و اب مذکور را داخل ابخوری بریزید و بگذارید طوطی انرا به میل


خود بخورد . بدیهی است که اگر طوطی احتمالا از خوردن اب حاوی انتی بیوتیک اجتناب


کند ،* نهایتا باید از شکل تزریقی ان استفاده کنید )


وقتی قرص را در انتهای دهان طوطی میگذارید ، باید برای چند لحظه دهان طوطی را باز


نگهدارید تا مجبور به بلعیدن ان شود . خوراندن قرص به طوطی به اندازه مناسب ، این


اطمینان را حاصل میکند که طوطی به قدر کافی داروی مورد نیازش را دریافت کرده است.


توجه داشته باشید که استعمال دارو از طریق اب اشامیدنی به طوطی ، چندان قابل


اعتماد نیست،* زیرا ممکن است طوطی به اندازه کافی اب دارو دار را نیاشامد . به همین


دلیل برای حصول نتیجه خوب ،* دارو دادن به طوطی را بایست هم به صورت تزریقی و هم


به صورت مخلوط با اب اشامیدنی انجام دهید .


دامپزشک مجرب در امر طیور زینتی میتواند هم در مورد روشهای استعمال دارو به شما


کمک کند و هم در صورت نیاز ، ترتیب ازمایشهای ضروری را بدهد . برای مثال ، او میتواند


مشخص کند که برای باکتری عامل بیماری طوطی شما ، چه نوع انتی بیوتیکی موثرتر


است.


در صورتیکه طوطی بزرگ شما مثلا کاسکو کاملا اهلی شده باشد ، در همه حال ؛ من


جمله در هنگام معاینات لازم ، به خوبی با شما همکاری میکند. چنانچه طوطی شما


اهلی نباشد معاینه ان دردسر بیشتری دارد.

منبع : tuti-shiraz.persianblog.ir