کسانیکه از طوطیهای بزرگ نگهداری میکنند ، معمولا به این پرنده به عنوان یکی از
اعضای خانواده می نگرند.لذا بیشتر غذاهایی که در خانه ساخته می شود ، به طوطیها
نیز داده می شود . طوطیها از بیشتر غذاهایی که ما می خوریم می توانند به راحتی
تغذیه کنند ، اما برخی از غذاهای انسانی برای انها مضر است . در حالیکه انواع اجیلها
بصورت تازه و با پوسته یا بدون پوسته مورد علاقه طوطیها است ، اجیلهای نمکدار برای
انها مضر است . همچنین از تغذیه غذاهای سرخ کرده یا بسیار چرب به طوطیها خودداری
کنید . طوطیهای بزرگ مثل کاسکو از خوردن گوشت قرمز یا گوشت سفید (مرغ) پخته
لذت می برند ،* ولی هرگز گوشت خام به طوطیها ندهید ، زیرا گوشت خام ممکن است
به میکروب سالمونلا الوده باشد که در پرندگان موجب سالمونلوز می شود.

منبع : tuti-shiraz.persianblog.ir