سنجاب ماهی راه راه(Squirrelfish, Striped):


سطح نگهداری:ساده تامتوسط
رفتار:ارام
سازگاری با ریف:خیر
حداکثر طول بدن:15 سانتی متر
زادگاه اصلی:منطقه ی شرقی اقیانوس ارام تا استرالیا و اقیانوس هند-فیجی -اندونزی
حداقل سایز اکواریوم:250 لیتر
رژیم غذایی:گوشت خوار
خانواده:Holocentridae

شرایط اب:شوری بین 1.020 تا 1.025 و ph بین 8.1 تا 8.4 و سختی اب بین 8 تا 12
توضیحات تکمیلی:

این ماهی ترجیح میدهد به صورت گروهی زندگی کند اما نگهداری تکی از ان نیز امکان پذیر است.
این ماهی به دلیل عادت طبیعی خود در محیط اقیانوس شبها به شکار میپردازد و روزها پنهان میشود لذا در اوایل معرفی به تانک نیز روزها پنهان میشود اما به تدریج به محیط اکواریوم
عادت کرده و روزها نیز به فعالیت خواهد پرداخت.
این ماهی نیاز به نور کمی دارد یا حداقل در اکواریوم مناطق و فضاهای تاریکی جهت استراحت و زندگی ماهی وجود داشته باشد.
هر چند گونه ی نسبتا مقاومی است اما شرایط مناسب اب و پایداری ان برای سلامت ماهی لازم است.
برای نگهداری گروهی نیاز به اکواریومی حداقل با 400 لیتر فضا است.نگهداری از سنجاب ماهی راه راه همراه ماهیان پرخاشگر و مهاجم چندان توصیه نمیشود زیرا میتواند سبب استرس مداوم ماهی شود.
این ماهی به برخی نرمتنان اکواریوم از جمله کرمها و ستاره ها و خرچنگها و سخت پوستان صدمه میزند و نگهداری از ان در اکواریوم ریف توصیه نمیشود.
برای تغذیه ان از انواع غذاهای گوشتی اماده و تازه میتوانید استفاده کنید .