سلام.برای شما اطلاعاتی دربارهی طوطی لوری و اندازه ان ها گذاشته ام.ا
طوطی کوتوله ی دم تیز=16تا20سانتیمتر
طوطی کوتوله ی صورت قرمز=14سانتیمتر
طوطی لوری براق=30تا32سانتیمتر
طوطی لوری قرمز=25تا30سانتیمتر
طوطی لوری دم تیز=19تا28سانتیمتر
لوری کوهستان=32سانتیمتر
طوطی لوری پشت گردن قرمز=32سانتیمتر
طوطی لوری جواهر=23سانتیمتر
طوطی لوری دم پهن=28تا30سانتیمتر
طوطی لری خانمها=30سانتیمتر
طوطی لوری پالتو زرد=31سانتیمتر
طوطی لوری زینتتی=15تا40سانتیمتر
وطن اصلی=جنوب شرقی استرالیا و گینه جدید و جزایر اطراف ان ها.ا
استعداد حرف زدن=در صورتیکه لوری پالتو زرد و لوری خانم ها در پاسیو تماس زیادی با نگهدارنده خود داشته باشند و به او خو گرفته و حرف زدن نیز خواهند اموخت.انواع دیگر لوری به ندرت استعداد حرف زدن دارند.صدای طبیعی ان ها را سوت ممتد تشکیل می دهد.ا

طوطی لوری سیاه.

لوری قهوه ای:
طولش به 31 سانتیمتر می رسد و در نواحی شمال گینه جدید زندگی می کند . رنگ اصلی اش قهوه ای زیتونی تیره همراه رگه های طلایی است . پیشانی وگلو و سربالها و رانهایش زرد رنگ می باشد . پرهای پشت گردن و گردن با زردی خفیفی تزیین می شوند . قسمت انتهای پشت و اطراف غده چربی و زیر دم پرنده آبی تیره تا بنفش و پاها و منقارش سیاهند . چشمش قرمز زرد تا قهوه ای رنگند . لوری قهوه ای اخیرا به کرات در اروپا تکثیر یافته اند . تشخیص جنسیت آنان همواره آسان نمی باشد . معمولا نرها کمی درشت تر و سرشان بزرگتر است . آنان معمولا دو تخم می گذارند و جوجه ها پس از 25 الی 26 روز سر از تخم در می آورند . جوجه ها پس از 10 الی 11 هفته خودکفا شده و از لانه خارج می شوند .
لوری پاپووا:

طولش 42 سانتیمتر بوده و بیش از نیمی از آن را طول دمش تشکیل می دهد . سرش قرمز و پشت گردنش دارای لکه ای ابی می باشد . گردن و سینه و شکمش قرمز است . پرهای ران سیاه و پشت ان زرد می باشد . بالهایش سبز تیره و منقارش قرمز است . رنگ حلقه چشمش پرتقالی می باشد . انواع آن با رنگ ملانین در میان لوری پاپووا زیاد مشاهده می گردد . در آنان قسمت های قرمز نیز سیاهند . لوری پاپووا در خارج از اروپا به خوبی تکثیر یافته است . پرنده دو تخم می گذارد و جوجه ها پس از گذشت 25 الی 26 روز سر از تخم در می آورند .
لوری کوهی:


طولش 29 سانتیمتر است و در نواحی شرقی استرالیا و تاسمانین زیست می کند . اغلب در پارک ها و باغهای این مناطق جوجه می گذارد . سرش آبی بنفش و پشت گردنش زرد و سبز و سینه اش قرمز و به طرفین پرتقالی و شکمش آبی تیره همراه رگه های قرمز پشتش و نیز بالهایش سبز رنگ هستند . دو عدد تخم می گذارد و جوجه ها پس از 25 روز سر از تخم در می آورند . آنان 8 تا 9 هفته در لانه به سر می برند . پرهای جوجه ها پس از گذشت 7 تا 8 هفته کامل می شود . حلقه چشم جوجه ها و در پرندگان بالغ پرتقالی است .

منبع : tuti-shiraz.persianblog.ir