نام علمي: Tropheus moorii (Gombe


خواستگاه: دریاچه تانگانیکا

رفتار: نسبتا پرخاشگر

سطح نگهداری: نسبتا دشوار

تولید مثل : دهان پرور (بوسیله ماده)

سایز نر / ماده:12 -13/ 10-11 سانت..

دما: 25 - 26 د.س..

سطح شنا: مرکز و پایین تانک

PHء: 7.8 - 8.6

GHء: 10 - 15 (بسیار سخت)

تغذیه: عمدتا گیاهی با کیفیت بالا

توضیحات:
باید حداقل در گروههای 10 تایی نگهداری شوند/ حساس به بیماریهای گوارشی ناشی از تغذیه نامناسب./ تعداد زنان 3/5 بيشتر از مردان در صورتي كه به تعداد بالا قصد نگهداري از اين گونه را داريد./بمنظور جلوگيري از هيبريداسيون از نگهداري با گونه هاي ديگر تروفئوس موري خودداري شود.

منابع:
Tropheus moorii ´Gombe´ - - aquarium fish profile
Species Profiles -- Cichlid-Forum

لطفا در صورت استفاده از این مطالب در سایتها و منابع دیگر نام سایت parsipet.ir وگرد آورنده (Ashkan taghavi) را نیز ذکر کنید.