هزینه های سنگین زیست محیطی استفاده از گوشت قرمز
کاشت و رشد غلات خوراکی برای دام ها در مقایسه با غلاتی که در زنجیره غذایی انسان ها مورد استفاده قرار می گیرند، سطح بیشتری از انتشار گازها را موجب شده و به همین دلیل، کاهش مصرف گوشت قرمز می تواند به کاهش تقاضا برای کودهای شیمیایی و طبیعی منجر شود.زیست نیوز -بنابر مطالعات اخیر، محققان هشدار داده اند که مصرف کنندگان گوشت قرمز در کشورهای توسعه یافته جهان باید کاهش چشمگیری در میزان مصرف این محصول ایجاد کرده تا از پیامدهای شدید تغییرات آب و هوایی در آینده جلوگیری کنند. کودهای مورد استفاده در بخش کشاورزی یکی از عوامل اصلی در انتشار گازهای گلخانه ای و گرمایش زمین محسوب می شوند که نتیجه ای جز تسریع تغییرات آب و هوایی ندارد.
بر اساس مطالعه ای که در نشریه "انوایرومنتال ریسرچ لترز" به چاپ رسیده، محققان به منظور جلوگیری از گرمایش فاجعه بار کره زمین، اعلام کرده اند که باید تغییرات گسترده ای در تولید محصولات غذایی و سفره غذایی مورد نیاز انسان ها تا سال 2050 ایجاد شود. در نتیجه می توان گفت که این مساله سخت ترین چالش در مبحث تغییرات آب و هوایی کره زمین محسوب می شود.
پیش بینی می شود جمعیت جهان در نیمه قرن حاضر به مرز 9 میلیارد نفر افزایش یابد و از این رو، چگونگی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در حوزه تولید محصولات غذایی، در حالی که مواد غذایی کافی برای این افراد فراهم می شود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
یافته های "اریک دیویدسون" مدیر "مرکز تحقیقاتی وودز هول" واقع در ماساچوست، به این نکته اشاره دارد که کشورهای توسعه یافته باید استفاده از کودها را به میزان 50 درصد کاهش داده و مصرف کنندگان خود را به کاهش مصرف گوشت قرمز ترغیب کنند.
گوشت قرمز بخشی از رژیم غذایی روزانه مردم کشورهای توسعه یافته را تشکیل داده و بی شک تحقق این مساله کار آسانی نیست. از سوی دیگر، در کشورهای در حال توسعه مانند چین و هند نیز با توجه به افزایش سطح رفاه و طبقه متوسط جامعه، مصرف گوشت قرمز روند افزایشی به خود گرفته است.
به اعتقاد دیویدسون، چالش های بسیار بزرگی در راستای متقاعد کردن مردم جهان غرب برای کاهش سهم مصرف روزانه گوشت قرمز وجود دارد زیرا این مساله به بخشی از فرهنگ آنها مبدل شده است. در نتیجه، مطالعات و تحقیقات گسترده ای در این زمینه انجام شده و به عنوان مثال برخی از دانشمندان طرح تولید گوشت قرمز مصنوعی که می تواند به کاهش استفاده از کودهای شیمیایی و طبیعی منجر شود را دنبال می کنند.
"اکسید نیتروژن" که بواسطه استفاده از کودهای طبیعی و شیمیایی آزاد می شود، یکی از قویترین گازهای گلخانه ایست که در تغییرات آب و هوایی نقش دارند. از این رو، بخش آب و هوای سازمان ملل خواستار کاهش شدید انتشار چنین گازهایی شده است.
کاشت و رشد غلات خوراکی برای دام ها در مقایسه با غلاتی که در زنجیره غذایی انسان ها مورد استفاده قرار می گیرند، سطح بیشتری از انتشار گازها را موجب شده و به همین دلیل، کاهش مصرف گوشت قرمز می تواند به کاهش تقاضا برای کودهای شیمیایی و طبیعی منجر شود.
برای نتیجه گیری و ترسیم شرایط آینده، دیویدسون به آمارهای ارائه شده از سوی "سازمان خوار و بار جهانی" (فائو) اشاره داشته که اعلام کرده است جمعیت جهان تا سال 2050 به 8.9 میلیارد نفر رسیده و سرانه کالری روزانه دریافتی هر نفر به 3 هزار و 130 کالری افزایش پیدا خواهد کرد. پیش بینی می شود میزان مصرف گوشت قرمز نیز افزایش چشمگیری داشته و به مقدار سالانه 89 کیلوگرم برای هر نفر در کشورهای ثروتمند و 37 کیلوگرم برای هر نفر در کشورهای در حال توسعه برسد.
بی شک چنین خط سیری، جهان را با پیامدهای وخیم تغییرات آب و هوایی مواجه خواهد کرد. دیویدسون حذف کامل مصرف گوشت قرمز و مبدل شدن همه مردم جهان به افرادی گیاه خوار را راه حل این مساله نمی داند و معتقد است کاهش میزان مصرف و تکرر استفاده از آن می تواند نقشی بسیار کلیدی در این زمینه ایفا کند. همچنین افزایش استفاده از گوشت های سفید می تواند در این زمینه موثر واقع شود.