همشهری آنلاین:
لاک*پشت غول*آسایی که به عنوان نماد برای گونه*های حیاتی در حال انقراض و جزایر گالاپاگوس شناخته شده بود، یکشنبه 24 ژوئن مرد.


مقامات در پارک ملی گالاپاگوس اعلام کردند این لاک*پشت به نام لانسام جرج که به خاطر تلاش*های ناموفق برای تکثیر آن شهرت پیدا کرده بود، روز یکشنبه مرده یافت شده است.

اعتقاد بر این بود که لانسام جرج آخرین عضو زنده خانواده زیرگونه* لا ک*پشت*های جزیره پینتا است. این لاک*پشت به نوعی سفیر برای این جزایر در مجاورت ساحل اکوادور در آمده بود.
ادوین نائولا، رئیس پارک ملی گالاپاگوس در این باره گفت: "امروز صبح رنجر پارک مسئول مراقبت از این لاک*پشت، لانسام جرج را بی*حرکت یافت. چرخه زندگی او به پایان رسیده بود."