موش*ها قلقلکی هستند


همشهری آنلاین: تحقیقات یک دانشمند دانشگاه واشنگتن نشان می*دهد که موش*ها قادر به خندیدن هستند

به گزارش ایسنا، جاک پانکسپ، عصب*شناس معتقد است که موش*های صحرایی اصواتی با فرکانس بسیار بالا موسوم به اولتراسونیک تولید می*کنند که فراتر از محدوده شنوایی انسان هستند.
هنگامی که گروهی از موش*های جوان با یکدیگر درون یک کانیتنر بودند، ابزارهای این دانشمند تمامی انواع صداهای جیرجیر مانند آنها را ضبط کرد. نظریه وی دال بر خندیدن موش*ها بود و بنابراین تصمیم به قلقلک دادن آنها گرفت.
با انجام این عمل، پانکسپ به این نتیجه رسید که این حیوانات صداهای خنده* مانندی سر دادند.
با افزایش دوز قلقلک، موش*ها بیشتر به این محقق علاقه نشان دادند و بنابراین وی نتیجه گرفت که آن*ها قادر به خندیدن هستند.