فعالیت علمی در خصوص این که چرا طوطی ها حرف می زنند....
مقدمه :
طوطی سانان دسته بزرگی از پرندگان را تشکیل می دهند ، که اندازه های متفاوت از 12 سانتی متر تا یکمتر دیده میشوند . این پرندگان تقریبا در نیمکره شمالی نیز دیده شده اند .
این خانواده به دسته هاي طوطیها ، مرغ عشق ها ، کاسکوها ،طوطیهای کوچک و بزرگ تقسیم می شوند . این پرندگان استوایی دارای پرهای رنگارنک و بسیار زیبایی هستند و بسیار قوی هستند . طوطی های که در ایران دیده می شود اغلب از هندوستان ،آمریکای جنوبی ،گینه ،فیلیپین به ایران آورده شده اند .این پرندگان دارای سر بزرگ و گردن کوتاه می باشند . نوک آنها بشکل قلابی محکم در آمده است كه پای این پرندکان دارای چهار انگشت بوده که دو تا در عقب قرار دارد . طوطی ها از پرندگان طویل العمر هستند و دوره ی زندگانی آنها به 70 الی 80 سال هم میرسد.البته در شرایط مناسب زندگی و در جنگل ها اين طور است
طوطیها می توانند صدا را تقلید و نوع صدا را تشخیص دهند . کاسکوی خاکستری آفریقایی بهترین نوع طوطی از نظر تقلید صدا می باشد . علت شهرت و محبو بیت طوطی نیز داشتن این استعداد او در تقلید صدا ها می باشد .طوطی هاعلاوه بر کلمات صداهای دیکر را نیز تقلید می کنند ، مانند صداي عوسك و میو میو گربه و صدای گریه کودک و ....
آنها می توانند راه بروند و روی شاخه بنشینند و از درختها بالا بروند . با پای خود می توانند غذا نیز بگیرند . طوطیی که بیشتر بصورت دست اموز نگهداری می شود طوطی خاکستری افریقا و طوطی آمازون است . دریانوردان بسیاری از آنها را ضمن سفرهای دریایی به کشورهای خود برده اند.
مرغ عشق یک نوع طوطی کوچک است که در استرالیا زندگی می کند و بیش از همه ی طو طیها مورد توجه است . نام اصلی آن بوجی است . بوجی دستاموز بسیار خوبی است . هم زیباست و هم مراقبت از آن آسان است . اگر حوصله به خرج داده شود می توان کلمات زیاد و حتی جمله های کامل به آن یاد داد .
فرضیه های كه در مورد علل صحبت نمودن طوطی ها بررسي شده است:
فرضیه اول : برای سرگرمی این کار را انجام می دهد
فرضیه دوم : بیشتر از حیوانات دیگر به انسان نزدیک است .
فرضیه سوم : دستگاهی در گلویش وجود دارد .
فرضیه چهارم : چون اندام شنوایی قوی دارد .
فرضیه پنجم : چون هوش بالایی دارند .
فرضیه ششم : قدرت الهی باعث حرف زدن آنها در بین پرندگان است .
فرضیه هفتم : طوطی ها هر چیزی که ما می گوییم به خاطر می سپارند و بدون اینکه معنی آن را بفهمند آن را تکرار می کنند . برای بررسی فرضیه های فوق نخست ساخته شدن صدا یا صوت را مشخص می نماییم .
صدا یا صوت چگونه ساخته می شود ؟
هنگامی که چیزی شروع به ارتعاش یا تکان خوردن می کند صدا ساخته میشود. حرکت به عقب و جلو ویا بالا و پایین اجسام را ارتعاش می گویند . وقتی صدای چیزی را می شنوید که آن چیز به سرعت مرتعش میشود وقتی چیزی مرتعش می شود هوای اطراف خود را به حرکت در می آورد و به صورت امواج مرتعش می شود . این امواج نامریی را امواج صوتی می نامند ما انسانها صدای مختلفی را تولید می کنیم این صداها از داخل حنجره که در داخل گلو قرار دارد ایجاد می شود .داخل حنجره چند لایه ماهیچه وجود دارد که ریسمان صوتی نامیده میشود . در هنگام صحبت کردن با عبور دادن هوا از شش ها یا ریه ها به ریسمان صوتی و لرزش آن تولید صدا می کنیم. بیشتر پرندگان برای رابطه با هم از صدای خودشان استفاده می کنند . پرندگان در انتهای پایینی نای در محلی که نای به دو نایژه تقسیم می شود آواز تولید می کنند این محل را سیریکس می گویند که شبیه حنجره ماست . گوش بیرونی امواج صوتی را می گیرد و به مجرای گوش هدایت می کند . مجرای گوش امواج صوتی را مستقیم به پرده گوش می رساند . پرده گوش این امواج را به طرف سه استخوان خیلی کوچک عبور می دهد . این استخوان های کوچک ارتعاشات را به لوله ای که شبیه پوست حلزون است حمل می کنند . داخل این لوله رشته های عصبی کوچک زیادی وجود دارد که پیام را به مغز حمل می کنند مغز به ما می گوید که چه شنیده ایم .
در پرندگان نیز چیزی شبیه به این ساختار وجود دارد ولی برخلاف انسانها آنها فاقد اندامکها هستند از جمله اینکه آنها گوش بیرونی ندارند . مغز انسان با تجزیه و تحلیل اطلاعات به ماهیت آن پی می برد ، در حالی که مغز در حیوانات و پرندگان می تواند رفتارهای غریضی را شناسایی کند . در نتیجه حیوانات و پرندگان می توانند رفتارهای همنوعان خود را تشخیص داده و از خود واکنش نشان دهند .
تجزیه و تحلیل فرضیه ها :
1- حیوانات براس سرگرم شدن کارهای دیگری نیز می توانند انجام دهند و ضمناً دارای قوه ی ادراک نمی باشند تا متوجه شوند این کارشان برای سرگرمی است لذا فرضیه اول را نمی توان پذیرفت . حیوانات به صورت غریضی کارهایی را انجام داده و یا به زبان ارتباطی خودشان با یکدیگر صحبت کرده یا ارتباط بر قرار می کنند .
2- طوطی ها از زمان سفر اسکندر از هندوستان به اروپا آورده شده اند و حتی در ایتالیا این پرنده به پرندهاسکندر معروف است ، و حال آنکه قبل از اسکندر نیز پرندگان و حیوانات اهلی نیز با انسان زندگی می نمودند و فرضیه دوم که نزدیک بودن به انسان را دلیلی بر صحبت نمودن طوطی دانسته نیز مردود است .
3- وجود دستگاهی در گلوی انسان با نام حنجره ثابت شده است اغلب حیوانات و پرندگان نیز دارای دستگاهی تقریباً مشابه آنچه در انسان است می باشند . پرندگان آواز خوان در انتهای پایینی نای در محلی که به دو نایژه تقسیم میشود اواز تولید می کنند که شبیه حنجره ماست و سیریکس نامیده می شود . پس فرضیه سوم تأیید می گردد اما نمی توان وجود آن را دلیلی برتوانایی در تکلم به زبان انسان دانست زیزا در غیر این صورت دیگر موجوداتی که دارای چنین دستگاهی بودند نیزمی توانستند صحبت کنند .
4- اندام شنوایی وسیله ای است برای دریافت اصوات مختلف و وجود آن برای ارتباط کلامی لازم ولی کافی نمی باشد . هر جانداری به زبان خود با همنوع ارتباط برقرار می سازد و مغز آن نیز به پردازش اطلاعات رسیده ، خواهد پرداخت ودر نتیجه فرضیه چهارم را نمی توان پذیرفت .
5- در بین حیوانات شامپانزه که نوعی میمون است از ضریب هوشی بالایی برخوردار است با این وجود قادر به تقلید صدای انسان نمی باشد .هوش انسان به توانایی یادگیری او بستگی دارد . موجودات از روی غریزه از خود رفتارهایی را نشان می دهند آنچه که به نام هوش در بین حیوانات و پرندگان می دانیم توانایی بروز برخی رفتارهایی است که توسط انسان به آنها تربیت داده می شود .
6- منشأ موجودات عالم از خداوند است و اوست که تمام مخلوقات را خلق نموده است هر علتی را معلولی می باشد و هر موجودی به ارده ی او فعلی را انجام می دهد . لذا فرضیه ششم به خودی خود از قبل پذیرفته شده است .
7- برای پاسخ به فرضیه هفتم نخست به ارائه اطلاعاتی در مورد طوطی ها میپردازیم .
اطلاعات جمع آوری شده از منابع علمی :
1- علت شهرت طوطیها به دلیل استعداد عجیبی است که این پرنده در تقلید صدا دارد.
2- طوطی به راحتی کلمات را می آموزد و با تمرین و تربیت می توان به او کلملت را یاد داد .
3- طوطی بدون اینکه معنی و مفهوم کلمات را بداند آنها را مانند یک ضبط صوت تکرار می نماید .
4- برای اینکه طوطی را به سخن گفتن وا دارید باید در درجه اول به اظهار محبت کنید .
5- بیشتر ترس اتز تنهایی است که طوطی را به سخن گفتن وا می دارد .
6- به نظردانشمندان این ساختمان گوش ومغزطوطی است که اول مثل یک گیرنده ی قوی اصوات رابه مغزمنتقل می کند و دومی نیز آنها را در خود عیناً پس میدهد.

و اما در اخر نتیجه گیری :
طوطی ها استعداد عجیبی در تقلید صدا دارند بدون آنکه معنی و مفهوم آن را بدانند درست مثل دستگاه ضبط و صوت کلمات و جملاتی را که با تمرین و تکرار به او یاد داده اند عیناً باز گو مکنند . در حالی که تعیین میزان هوش در حیوانات و قضاوت درباره ی این که کدامیک از ذکاوت بیشتری بر خوردار است عملاً کار دشواری است کلا در بین پرندگان نوعی طوطی خاکستری به نام کاسکو و کلاغ به نظر با هوش تر می رسد . طوطی خاکستری در طبیعت بسیار اجتماعی به نظر می رسند .این پرندگان به دلیل داشتن امنیت بالاتر و همچنین علاقه به همنشینی با سایر همنوعان بصورت گله ای زندگی می کنند.
وقتی یک طوطی حرف میزند نمی داند که چه می کوید ،فقط کلماتی را که چند بار شنیده است تکرارمی کند . طوطی ها می توانند علاوه بر تقلید ،نوع صدا را تشخیص دهند و علاوه بر کلمات صداهای دیگر را تقلید می کند مانند عو عو سگ و میو میو گربه و گریه کودک .
بهترین پرندگانی که می توانند حرف بزنند طوطی و مرغ عشق می باشند .
منابع وماخذ :
1- پرندگان (سری کتابهای دانستنیهای نوجوانان 5 ) مروتی هلن ایران ص 20 ت 23
2- فرهنگنامه ،جلد دهم ،پارکر ، برتاموریس ،ترجمه اقصی ،رضا ،1346-شرکت سهامی کتابهای حبیبی و موسسه انتشارات امیرکبیر – ص 985
3- پرندگان ،کتابهای مرجع – ترجمه دکتر عطایی آشتیانی ، پدیده – حسین 1351ص 45
4- منابع اینترنتی


منبع اصلی : http://too-ti.blogfa.com/post-54.aspx