سلام . ببخشید یه سوال دارم که درگیرم کرده.
مت دیشب یه عروس هلندی خریدم
امروز به طور اتفاقی یه کلیپ داشتم میدیدم که یه کاسکو داشت حرف میزد . من کنار عروس هلندیم نشسته بودم و یهو کاسکو درون کلیپ یه سوت زد .

عروس هلندیم که توی این یک روز جیغ نزده بود یهو شروع کرد به جیغ زدن و بیتابی کردن .

خواستم ببینم دلیلش چیه چون مغزمو درگیر کرده

دوباره اون کلیپو براش پخش کنم خوبه ؟؟

الان دوباره ارومه و پف کرده
غذا هم خوب می خوره اب هم همینطور
۲ ماهشه (البته بع گفته فروشنده )
اتفاقا به جوجگی هم می خوره چون جثش کوچیکه .
با تشکر .