آموزش سخن گویی به کاسکو:زمان شروع آموزش سخن گویی و طول مدت یادگیری هر کلمه یا عبارت و کیفیت یادگیری بستگی به هوش، میزان اهلی بودن و قدرت فرد آموزش دهنده دارد. جوجه کاسکوها معمولاً تا قبل از یک سالگی قابلیت تقلید صدای انسان را پیدا نمی کنند. بنابراین از جوجه های چشم سیاه که سن آنها کمتر از یکسال است، نباید انتظار سخن گویی داشته باشید. کاسکوهای دم سیاه اندکی زودتر از کاسکوهای دم قرمز قابلیت سخن گویی پیدا می کند، اما کیفیت سخن گویی در هر دو نژاد یکسان است. آموزش جوجه کاسکوها برای سخن گویی باید پس از اهلی شدن و نیز رسیدن سن آنها به حداقل یک سالگی؛ یعنی زمانی که رنگ چشم آنها از سیاه به دودی تغییر می کند یا یکی دو ماه بعد شروع شود. تا قبل از اهلی شدن، کاسکو حتی از صاحبش می ترسد و هر بار کسی به آن نزدیک شود، خیال می کند قصد گرفتن و آسیب رساندن و / یا خوردن آن را دارد. هر چه زمان بگذرد، مشروط به اینکه صاحب کاسکو رفتار مناسبی با آن داشته باشد، به تدریج ترس کاسکو از صاحبش می ریزد و وقتی ترس کاسکو کاملاً از صاحبش و اشخاص بریزد و با نزدیک شدن به آن واکنشهای فرار یا دفاعی از خود نشان ندهد، کاسکو اهلی می شود.زمانهایی به تمرین بپردازید که طوطی کاملا حواسش به شما باشد و اگر مشغول به کار دیگری است و یا بی حوصله است تمرین را انجام ندهید. بهترین زمان معمولا اوایل روز و اواخر شب است. اما بهتر است در روز ۵ یا ۶بار به مدت ۵ الی ۱۵ دقیقه با کاسکو تمرین کنید. دقت کنید که بیشتر از ۱۵دقیقه باعث خستگی و حوصله سر رفتن کاسکو می شود و ممکن است از صدای شما زده شود و نتیجه ی معکوس بدهد.دفعات تمرین را هم در کل روز تقسیم کنید تا کاسکو شرطی نشود که فقط در زمان های معینی حرف بزند.از یاد دادن سوتهای ناهنجار و هر نوع صدای ناخوشایند و حرفهای زشت به کاسکو خودداری کنید. اگر کاسکو سوتها را با صدای بلند یاد بگیرد، وقتی چنان سوتها را بکشد، ممکن است شما یا دیگر افراد را ناراحت کند، به ویژه اگر صبح زود چنان سوتها را بکشد. سوتها، زنگها، آژیرها، صدای پرندگان، صدای حیوانات، صدای شرشر آب؛ صداهای سرفه، عطسه، خروپف و غیره زودتر از صدای صحبت کردن انسان توسط کاسکو یاد گرفته می شوند. سعی کنید تا می توانید صداها، کلمات و جملاتی را به کاسکو یاد بدهید که وقتی تکرار می کند موجب ناراحتی یا شرمندگی شما نشود. هر چه بیشتر جلوی کاسکو سوت بزنید، حافظه محدود کاسو با صدای سوتها بیشتر پر می شود و قدرت یادگیری سخن گویی آن کمتر می شود. کاسکویی که عادت به سوت زدن زیاد پیدا کند، چون سوت کشیدن برایش بسیار راحت تر از سخن گویی است، به جای حرف زدن، بیشتر سوت می کشد، اگر یک کاسکوی پیشرفته در سخن گویی، زیاد در معرض شنیدن سوتها قرار گیرد، ملاحظه خواهید کرد که کلمات یا عبارت را دیگر زیاد تکرار نمی کند و بیشتر سوت می کشد. بنابراین تا می توانید با روش صحیح، حرف زدن را به کاسکو یاد بدهید و از آموزش سوت به کاسکو خودداری کنید، زیرا لذت شنیدن سوت از کاسکو در مقابل حرف زدن کاسکو تقریباً هیچ است و اگر بخواهیم به یک کلمه حرف زدن کاسکو یک امتیاز بدهیم، باید به ۱۰ نوع سوت کاسکو هم فقط یک امتیاز بدهیم..
منبع : آموزش سخن گویی به کاسکو | طوطی سانان